С входа в сметката ви в този уебсайт се счита, че сте наясно с и приемате Общите ни правила.
Поканете приятели
Вземете бонус Искам бонус
За контакт
Чат на живо
Форма за контакт
Телефон
00359 2 4925070
Пон-пет: 10:00 - 20:30 Съб-нед: 11:00 - 20:30

Социална отговорност

Независимата служба за арбитражи в игралната индустрия (I.B.A.S.) цели:


 • Да се гарантира безпристрастен и справедлив и за двете страни подход при разрешаването на спорове.
 • Всеки случай да се разглежда индивидуално
 • Да се взема решение по всеки случай съобразно наличните данни и съобразно правилата на букмейкърите
 • Да се поддържа изчерпателен, актуален регистър с букмейкъри, които като членове на организацията декларират задължението си да се придържат към решенията на I.B.A.S. при разрешаване на спорове.
 • Да се осигури колегия от експерти (без връзки с игралната индустрия) с необходимия опит и познания за сектора, който да се явява като авторитетен арбитър при спорове.
 • Да се гарантира надлежното и внимателно разглеждане на всички спорове.
 • Да се осигури поверителността на всички видове кореспонденция по всяко време на арбитражния процес.

На какъв принцип работи I.B.A.S.?

Споровете се внасят за мнение до службата чрез попълване на стандартен формуляр, изготвен от I.B.A.S., в който подробно се описва съществото на спора на английски език. I.B.A.S. при никакви обстоятелства не дава мнение по спора в личен разговор или по телефон.

Каква е процедурата при вземане на решение по спорен залог?

Само когато управител от службата се убеди, че всички други средства за разрешаване на спорове са изчерпани, колегията от експерти ще бъде инструктирана да се произнесе по случая.

 • Клиентът се обажда на I.B.A.S. на тел.: +44 (0)20 7347 5883, на който обаждания се приемат 24 ч. в денонощието, с молба за формуляр за арбитраж.
 • Клиентът надлежно попълва формуляра с наличната информация / доказателства.
 • След получаване на формуляра и запознаване с информацията, мениджър от службата ще отнесе случая – ако счита това за уместно – до колегията на I.B.A.S. за арбитраж.
 • След като колегията стигне до решение, и двете страни ще бъдат информирани за взетото решение в писмен вид.

Прилага ли се решението на I.B.A.S.?

Всички букмейкъри, регистрирали се като членове на организацията, са заявили намерението си да се придържат към решенията на I.B.A.S. Всеки букмейкър, който откаже да приложи решението, ще бъде заличен от регистъра.

Цели на I.B.A.S.

 • Стремеж към по-добро разбирателство между букмейкъри и клиенти.
 • Насърчаване на последователност, яснота и справедливост при изготвяне на правилата на букмейкърите.
 • Консултиране на букмейкърите и клиентите за стандартните видове невалидни или неприемливи залози с цел намаляване броя спорове.
 • Насърчаване на регистрираните букмейкъри да поместят символа на I.B.A.S. в офисите или уебсайта си, с което да демонстрират поетия към клиента ангажимент.
 • Стремеж към по-висок професионализъм, който да е в полза и за клиентите, и за букмейкърите.
Tази игра се регулира от UK Gambling Commission.